Zespół wokalny Lumen de Lumine

Zespół wokalny Lumen de Lumine powstał w 2019 r. Od początku swojego istnienia skupia się na wykonawstwie chorału gregoriańskiego oraz muzyki wielogłosowej od renesansu do XXI w. W swoim dorobku ma również prawykonania kompozycji nowych.

Lumen de Lumine prowadzi ożywioną działalność jako profesjonalny zespół muzyki liturgicznej. Projekty koncertowe zespołu skupiają się wokół chorału gregoriańskiego interpretowanego w duchu manuskryptów z X i XI w., w ramach wykonawstwa historycznie poinformowanego, któremu towarzyszy polifonia wokalna, muzyka organowa oraz pieśń ludowa. W skład zespołu wchodzą profesjonalni muzycy, dla których sacrum et decorum (łać. świętość i piękno) tworzą fascynującą jedność.

NASZE NAGRANIA