Łukasz Czartowski

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej. W 2018 roku ukończył studia o specjalności Śpiew gregoriański w klasie prof. Karla Franza Prassla w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. Obecnie studiuje śpiew historyczny w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr Anny Wereckiej-Gryć i prof. dr hab. Piotra Łykowskiego.

Jako wokalista współpracował m. in. z Poznańskim Chórem Kameralnym, Chórem Filharmonii w Arad (Rumunia), Chórem Katedry św. Jerzego w Timisoarze (Rumunia). W latach 2018-2020 był członkiem Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2018 r. uzyskał status wolnego słuchacza w Capella Musicale Pontificia Sistina w Rzymie.

 Członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Brał udział w kursach interpretacji chorału gregoriańskiego prowadzonych przez Mariusza Białkowskiego, Alberto Turco, Susi Ferfoglię, Franza Karla Prassla, Marco Frisinę, Fluvio Rampiego.

Od 2018 roku jest kantorem w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej. W latach 2019-2021 pełnił funkcję kantora na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu.

Współzałożyciel Fundacji Lumen de Lumine i kierownik artystyczny jej projektów. Odnajduje źródła interpretacji chorału gregoriańskiego w pierwszych neumatycznych zapisach adiastematycznych z X i XI w. oraz diastematycznych manuskryptach dojrzałego średniowiecza.