III OGÓLNOPOLSKI KURS CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU 14-20 LIPCA 2024 r.

https://scholalumen.pl/wp-content/uploads/2023/12/Lukasz_Czartowski_logo_white-green_poswiata_v2-640x410.png

III OGÓLNOPOLSKI
KURS CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU 14-20 LIPCA 2024 r.

PAKIETY DLA UCZESTNIKÓW

PAKIET BASIS
590 zł

Pakiet rekomendowany dla osób z Wrocławia, mieszkających blisko Ostrowa Tumskiego

PAKIET CIBUS
790 zł

Pakiet rekomendowany dla osób z Wrocławia i okolic, które cenią sobie wygodę

PAKIET DOMUS
1540 zł

Pakiet rekomendowany
dla osób spoza Wrocławia

 • Wstęp na wszystkie wykłady i próby śpiewu
 • Codzienne materiały dla kursantów
 • 6 noclegów w pokojach 2- i 3-osobowych
 • Pełne wyżywienie – śniadania, obiady
  i kolacje (od kolacji w dniu przyjazdu
  do śniadania w dniu wyjazdu)
 • Bufet kawowy

PAKIET BASIS
590 zł

Pakiet rekomendowany dla osób z Wrocławia, mieszkających blisko Ostrowa Tumskiego

PAKIET CIBUS
790 zł

Pakiet rekomendowany dla osób z Wrocławia i okolic, które cenią sobie wygodę

PAKIET DOMUS
1440 zł

Pakiet rekomendowany dla osób spoza Wrocławia

 • Wstęp na wszystkie wykłady i próby śpiewu
 • Codzienne materiały dla kursantów
 • 6 noclegów w pokojach 2- i 3-osobowych
 • Pełne wyżywienie – śniadania, obiady i kolacje (od kolacji w dniu przyjazdu  do śniadania w dniu wyjazdu)
 • Bufet kawowy

ZAPISY

!!! UWAGA !!! TERMIN DO 30 CZERWCA 2024 r. (dotyczy pakietów CIBUS i DOMUS). ILOŚĆ MIEJSCE NOCLEGOWYCH OGRANICZONA

TERMIN

Kurs trwa od 14 lipca (niedziela) do 20 lipca (sobota). Rozpoczęcie kursu planowane jest w godzinach wieczornych, przed kolacją. Zakończenie kursu nastąpi w dniu wyjazdu w godzinach porannych, po śniadaniu.

LOKALIZACJA

Wszystkie zajęcia kursowe, większość modlitw brewiarzowych, a także posiłki i noclegi wykupione w ramach wybranego pakietu będą zorganizowane u sióstr Elżbietanek we Wrocławiu. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety ul. św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław

PROGRAM

POZIOM PIERWSZY

 • Propedeutyka chorału gregoriańskiego i księgi liturgiczno-muzyczne
  elementy zapisu chorałowego na czterolinii
  struktura Mszy i Officium (brewiarz)
  podstawowe księgi liturgiczno-muzyczne
  z repertuarem gregoriańskim
  nowe wydania ksiąg liturgiczno-muzycznych „gregoriańskich”
 • Psalmodia i prosty repertuar brewiarzowy
  nauka czytania melodii chorałowych
  podstawy psalmodii i modalności
 • Praktyka śpiew
  antyfony brewiarzowe
  śpiew psalmów po łacinie i po polsku
  dialogi mszalne

POZIOM DRUGI

 • Wprowadzenie do semiologii gregoriańskiej
  panorama stanu badań nad chorałem gregriańskim
  manuskrypty diastematyczne i adiastematyczne
  podstawy semiologii gregoriańskiej
 • Neumy dwu- i trzydzwiękowe oraz ich formy rozbudowane
  neumy o kierunku wschodzącym  i zstępującym
  reperkusja
  neuma flexa i resupina
 • Modalność chorału gregoriańskiego
  metodologia oznaczania modusu
  modalność archaiczna i ewoluowana
 • Praktyka śpiewu
  hymny
  śpiewy ordinarium
  proste śpiewy proprium
  proste śpiewy solisty-kantora

POZIOM TRZECI

 • Rozbudowane struktury neumatyczne
  neumy o prowadzącym znaczeniu melodycznym
  oddzielenie neumatyczne
 • Kwilizma 
  znaczenie interpretacyjne i melodyczne
 • Wprowadzenie do zjawiska artykulacji neumatycznej 
 • Likwescencja
  zjawisko likwescencji jako fenomen chorału gregoriańskiego
  rodzaje likwescencji
 • Oznaczenia literowe w notacji adiastematycznej
  litery o znaczeniu melodycznym i rytmicznym
  oznaczenia techniki wokalnej
 • Praktyka śpiewu
  rozwinięte śpiewy proprium
  hymny
  śpiewy ordinarium
  rozwinięte śpiewy solisty-kantora

Niezależnie od poziomu, dla każdego uczestnika przewidujemy możliwość codziennego udziału w:
- wykładach i próbach śpiewu
- modlitwie brewiarzowej - jutrzni i nieszporach
- Mszy świętej - naprzemiennie w zwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz w formie nadzwyczajnej (tzw. msza trydencka)

WYKŁADOWCY

o. Karol Cetwiński

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

Łukasz Czartowski

https://scholalumen.pl/wp-content/uploads/2024/02/427942334_378967124749227_627629218172820628_n.jpg
https://scholalumen.pl/wp-content/uploads/2024/02/mkw.jpg
https://scholalumen.pl/wp-content/uploads/2024/02/lcz.jpg

Absolwent kolegium filozoficzno-teologicznym polskiej prowincji dominikanów w Krakowie, benedyktyn, gregorianista.

Ukończył XIV LO w Warszawie, następnie studiował przez rok Lotnictwo i Kosmonautykę na Politechnice Warszawskiej. W styczniu 2012 roku wstąpił do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, gdzie w styczniu 2014 roku złożył śluby, a w czerwcu 2020 roku przyjął święcenia kapłańskie (pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Susi Ferfogli). Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach o śpiewie gregoriańskim (Bratysława, Kraków, Łódź, Poznań, Rzym, Solesmes, Valle de los Caidos).

Obecnie (od 2020 roku) studiuje śpiew gregoriański w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierunkiem Prof. Franza Karla Praßla. Od 2022 roku studiuje także nauki liturgiczne na Papieskim Instytucie Liturgicznym Św. Anzelma w Rzymie.

Od 2014 roku współprowadzi w Polsce wiele warsztatów śpiewu gregoriańskiego. Współorganizował międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone śpiewowi gregoriańskiemu w Tyńcu (2018, 2020, 2022 i 2023). Oprócz zainteresowań naukowych i wykonawczych interesuje się także kwestiami edytorskimi: od 2014 pracuje nad Antyfonarzem Monastycznym dla Opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz od 2022 roku nad nowym polskim brewiarzem monastycznym. Od 2013 jest członkiem fundacji Chronić Dobro, gdzie w latach 2013-2014 prowadził wiele warsztatów dla dzieci i młodzieży. W latach 2014-2020 i od 2022 jest magistrem chóru w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Przez kilka lat był także ogrodnikiem i gospodarzem otoczenia klasztoru, kasjerem i prefektem gości.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, profesor sztuk muzycznych. Dyrygentka, gregorianistka, organizatorka życia muzycznego. 

W macierzystej uczelni, od 2006 r., jako kierownik Katedry (d. Zakładu) Muzyki Kościelnej zainicjowała wiele naukowych, artystycznych i popularyzacyjnych wydarzeń, które na stałe wpisały się we wrocławskie środowisko. Kierowała kilkunastoma ogólnopolskimi sympozjami oraz kursami z zakresu muzyki kościelnej i chóralistyki, była inicjatorką powołania kierunku muzyki kościelnej i autorką jego programu. Od 2019 r. sprawuje funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej rodzimej uczelni. Juror międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, autorka wykładów i artykułów dotyczących literatury chóralnej, redaktor kilku publikacji dotyczących muzyki sakralnej. Prowadziła wykłady, lekcje mistrzowskie, a także współpracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Gruzji, Chorwacji, Rumunii, na Bałkanach, także na Białorusi i na Litwie, a także z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich konkursów zdobywała najwyższe nagrody. 

W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej «Consonanza», z którym poprowadziła kilkaset koncertów z różnorodnym programem – od średniowiecznej monodii do wokalno-instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział i zdobywając wysokie nagrody podczas licznych konkursów muzycznych w Polsce i za granicą. 

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej. W 2018 roku ukończył studia o specjalności Śpiew gregoriański w klasie prof. Karla Franza Prassla w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. Obecnie studiuje śpiew historyczny w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr Anny Wereckiej-Gryć i prof. dr hab. Piotra Łykowskiego.

Jako wokalista współpracował m. in. z Poznańskim Chórem Kameralnym, Chórem Filharmonii w Arad (Rumunia), Chórem Katedry św. Jerzego w Timisoarze (Rumunia). W latach 2018-2020 był członkiem Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2018 r. uzyskał status wolnego słuchacza w Capella Musicale Pontificia Sistina w Rzymie.

Członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Brał udział w kursach interpretacji chorału gregoriańskiego prowadzonych przez Mariusza Białkowskiego, Alberto Turco, Susi Ferfoglię, Franza Karla Prassla, Marco Frisinę, Fluvio Rampiego.

Od 2018 roku jest kantorem w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej. W latach 2019-2021 pełnił funkcję kantora na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu.

Współzałożyciel Fundacji Lumen de Lumine i kierownik artystyczny jej projektów. Odnajduje źródła interpretacji chorału gregoriańskiego w pierwszych neumatycznych zapisach adiastematycznych z X i XI w. oraz diastematycznych manuskryptach dojrzałego średniowiecza.

o. Karol Cetwiński

https://scholalumen.pl/wp-content/uploads/2024/02/427942334_378967124749227_627629218172820628_n.jpg

Absolwent kolegium filozoficzno-teologicznym polskiej prowincji dominikanów w Krakowie, benedyktyn, gregorianista.

Ukończył XIV LO w Warszawie, następnie studiował przez rok Lotnictwo i Kosmonautykę na Politechnice Warszawskiej. W styczniu 2012 roku wstąpił do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, gdzie w styczniu 2014 roku złożył śluby, a w czerwcu 2020 roku przyjął święcenia kapłańskie (pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Susi Ferfogli). Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach o śpiewie gregoriańskim (Bratysława, Kraków, Łódź, Poznań, Rzym, Solesmes, Valle de los Caidos).

Obecnie (od 2020 roku) studiuje śpiew gregoriański w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierunkiem Prof. Franza Karla Praßla. Od 2022 roku studiuje także nauki liturgiczne na Papieskim Instytucie Liturgicznym Św. Anzelma w Rzymie.

Od 2014 roku współprowadzi w Polsce wiele warsztatów śpiewu gregoriańskiego. Współorganizował międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone śpiewowi gregoriańskiemu w Tyńcu (2018, 2020, 2022 i 2023). Oprócz zainteresowań naukowych i wykonawczych interesuje się także kwestiami edytorskimi: od 2014 pracuje nad Antyfonarzem Monastycznym dla Opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz od 2022 roku nad nowym polskim brewiarzem monastycznym. Od 2013 jest członkiem fundacji Chronić Dobro, gdzie w latach 2013-2014 prowadził wiele warsztatów dla dzieci i młodzieży. W latach 2014-2020 i od 2022 jest magistrem chóru w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Przez kilka lat był także ogrodnikiem i gospodarzem otoczenia klasztoru, kasjerem i prefektem gości.

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

https://scholalumen.pl/wp-content/uploads/2024/02/mkw.jpg

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, profesor sztuk muzycznych. Dyrygentka, gregorianistka, organizatorka życia muzycznego. 

W macierzystej uczelni, od 2006 r., jako kierownik Katedry (d. Zakładu) Muzyki Kościelnej zainicjowała wiele naukowych, artystycznych i popularyzacyjnych wydarzeń, które na stałe wpisały się we wrocławskie środowisko. Kierowała kilkunastoma ogólnopolskimi sympozjami oraz kursami z zakresu muzyki kościelnej i chóralistyki, była inicjatorką powołania kierunku muzyki kościelnej i autorką jego programu. Od 2019 r. sprawuje funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej rodzimej uczelni. Juror międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, autorka wykładów i artykułów dotyczących literatury chóralnej, redaktor kilku publikacji dotyczących muzyki sakralnej. Prowadziła wykłady, lekcje mistrzowskie, a także współpracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Gruzji, Chorwacji, Rumunii, na Bałkanach, także na Białorusi i na Litwie, a także z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich konkursów zdobywała najwyższe nagrody. 

W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej «Consonanza», z którym poprowadziła kilkaset koncertów z różnorodnym programem – od średniowiecznej monodii do wokalno-instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział i zdobywając wysokie nagrody podczas licznych konkursów muzycznych w Polsce i za granicą. 

Łukasz Czartowski

https://scholalumen.pl/wp-content/uploads/2024/02/lcz.jpg

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej. W 2018 roku ukończył studia o specjalności Śpiew gregoriański w klasie prof. Karla Franza Prassla w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. Obecnie studiuje śpiew historyczny w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr Anny Wereckiej-Gryć i prof. dr hab. Piotra Łykowskiego.

Jako wokalista współpracował m. in. z Poznańskim Chórem Kameralnym, Chórem Filharmonii w Arad (Rumunia), Chórem Katedry św. Jerzego w Timisoarze (Rumunia). W latach 2018-2020 był członkiem Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2018 r. uzyskał status wolnego słuchacza w Capella Musicale Pontificia Sistina w Rzymie.

Członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Brał udział w kursach interpretacji chorału gregoriańskiego prowadzonych przez Mariusza Białkowskiego, Alberto Turco, Susi Ferfoglię, Franza Karla Prassla, Marco Frisinę, Fluvio Rampiego.

Od 2018 roku jest kantorem w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej. W latach 2019-2021 pełnił funkcję kantora na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu.

Współzałożyciel Fundacji Lumen de Lumine i kierownik artystyczny jej projektów. Odnajduje źródła interpretacji chorału gregoriańskiego w pierwszych neumatycznych zapisach adiastematycznych z X i XI w. oraz diastematycznych manuskryptach dojrzałego średniowiecza.

GALERIA ZDJĘĆ

DSC_8339
DSC_8236
DSC_6833
DSC_8126

PATRONI HONOROWI

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI