Fundacja „Lumen de Lumine” powstała w styczniu 2021 r. Jej początek dali założyciele zespołu Schola Gregoriana Vratislaviensis „Lumen de Lumine”.

Dynamiczny rozwój zespołu oraz liczne inicjatywy edukacyjno-muzyczne jego członków zaowocowały ideą stworzenia organizacji poświęconej promowaniu muzyki sakralnej na najwyższym poziomie. Zamiłowania oraz zawodowe wybory fundatorów, naturalnie skierowały działania Fundacji ku wykonawstwu chorału gregoriańskiego oraz muzyki polifonicznej w liturgii.

Nasze inicjatywy gromadzą pasjonatów i amatorów piękna w liturgii, wiernych uczęszczających na mszę trydencką jak również mszę wg mszału Pawła VI, tzw. posoborowa. Popularyzowanie oraz kształcenie w dziecinie muzycznego sacrum zajmuje ważne miejsce w działaniach Fundacji. Nasze sztandarowe projekty to:

  • Po łacinie nie przeminie – regularne spotkania z chorałem gregoriańskim, wieńczone comiesięcznymi nieszporami
  • Officium Online – tradycyjny łaciński brewiarz śpiewany online przez ludzi z całego świata.
  • Convivium Gregorianum – Ogólnopolski Kurs Chorału Gregoriańskiego ze swoją unikalną formułą muzyczno-liturgiczną, jedyną tego rodzaju w Polsce.